Archief

De Corner bestaat ruim 30-jaar. Van een groot deel van de afgelopen jaren hebben we onze bijeenkomsten en speciale gelegenheden gearchiveerd. Deze kunt u in het overzicht hieronder terugvinden. Ook vindt u hier een overzicht van alle hoogtepunten van de afgelopen jaren.

Er zijn 7 berichten gevonden

Brand, veiligheid en opleidingen

Op 15 april 2005 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van een brandweercomplex gelegen aan de Prins Bernhardrotonde te Zaandam. Het complex gaat onder meer omvatten de kantoren voor de brandweer Zaanstad en de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland, garages, reparatieruimten et cetera. Een oefencentrum en voorts een centrale meldkamer voor het Regionaal Politiekorps Zaanstreek-Waterland. […]... meer...

Innovatief ondernemen in de grafische industrie

Directeur Chris Knip, HuigHaverlag Printing De bedrijven in de grafische industrie houden zich bezig met het bewerken, vastleggen en vermenigvuldigen van informatie in zowel tekst als beeld. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een breed scala aan (elektronische) media. Onder invloed van de veranderingen in techniek, de digitalisering van informatie en de veranderende marktvraag hebben veel ondernemingen […]... meer...

Van landwinners tot waterbergers

Dijkgraaf mevrouw drs. J.M. (Monique) de Vries U volgt ongetwijfeld de berichten in de media! De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, het hoogheemraadschap verhoogt de tarieven… Hoe zit het werkelijk? Ooit stonden wij Nederlanders bekend als inpolderaars. Land winnen op water, onze provincie Noord-Holland is er groot mee geworden. Maar er gaan steeds meer stemmen […]... meer...

Varen met Partyschip De Ameland

Na een uitstapje voor de viering van ons 4e lustrum in Lexion, pakken we wegens het enorme succes in de afgelopen jaren dit jaar weer de boot. En wat voor boot, Partyschip De Ameland, voorheen veerboot ‘Princess Anna’ en respectievelijk veerboot ‘Simonszand’ op de wadden. In de jaren 80/90 verbouwd tot een luxueus partyschip met […]... meer...

‘100 dagen burgemeester van Zaanstad’

Toen hij op 9 januari 2003 in Zaanse Kringen als lid van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, deelnam aan de discussie ‘Krijgt Zaanstad / Zaanstreek de ruimte?’ zal hij niet verwacht hebben zo snel zelf burgemeester te zijn van Zaanstad. De gemeenteraad van Zaanstad heeft op 8 november jl. in een besloten vergadering […]... meer...

Belangrijke stap fusieproces De Woonmij Zaanstad

Eind november 2004 is een belangrijke stap gezet in het fusieproces van De Woonmij Zaanstad en Saenwonen. De Raden van Commissarissen hebben het besluit van beide bestuurders om te gaan fuseren goedgekeurd. Een periode van onderzoek en voorbereiding is daarmee afgerond. Door de fusie ontstaat een grote corporatie die huisvesting biedt aan één op de […]... meer...

Zaanse kringen

Beroepsonderwijs: toegangspoort tot het bedrijfsleven? Veel Zaanse jongeren volgen het vmbo; de start van hun beroepsopleiding. We mogen hopen dat veel Zaanse jongeren in onze bedrijven een plaats vinden. Na het vmbo volgen velen het middelbare beroepsonderwijs (mbo). Is het beroepsonderwijs toegesneden op het bedrijfsleven, ook als de industriële sector in de Zaanstreek afneemt? Hoe […]... meer...