Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus met stilzwijgende verlenging. De contributie bedraagt €140,- exclusief BTW per programmajaar.

Eventuele opzegging dient uiterlijk twee maanden voor het nieuwe programmajaar (1 september) schriftelijk/per mail te worden opgegeven bij de communicatiecommissie, via communicatie@de-corner.nl

Je ontvangt altijd een bevestigingsmail van de opzegging. Als je later opzegt ben je helaas te laat en betalingsplichtig voor de contributie. Ook van een aanmelding ontvang je altijd een bevestigingsmail.