Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december met stilzwijgende verlenging. De contributie bedraagt €175,- exclusief BTW per kalenderjaar. Voor 2024 is dit €200,- exclusief BTW per kalenderjaar

Eventuele opzegging dient uiterlijk twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar (1 januari) schriftelijk/per mail te worden opgegeven bij de communicatiecommissie, via communicatie@de-corner.nl

Je ontvangt altijd een bevestigingsmail van de opzegging. Als je later opzegt ben je helaas te laat en betalingsplichtig voor de contributie. Ook van een aanmelding ontvang je altijd een bevestigingsmail.