‘Visie op internationalisering’

Willem van der Velden, Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank

Een goede internationale oriëntatie is cruciaal voor de continuïteit van een bedrijf. Niet alleen voor internationaal opererende bedrijven, maar ook voor het op de binnenlandse markt georiënteerde MKB is een internationale blik noodzakelijk. Dit staat in de onlangs verschenen Rabobankstudie ‘Visie op internationalisering’. Uit de studie blijkt dat de internationalisering voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf onontkoombaar is voor ondernemers die groei zoeken, gegeven de ontwikkeling van de internationale economie, de recente uitbreiding van de Europese Unie én de verschuivingen die in het bedrijfsleven zelf zichtbaar zijn.
041125-kaarteuropa
Bedrijven die onvoldoende anticiperen op de internationale ontwikkelingen lopen het risico overvleugeld te worden door de buitenlandse concurrentie. Geen enkel bedrijf in Nederland kan ontsnappen aan de internationalisering. De toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie biedt echter volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens de Rabobank maakt internationale concurrentie ondernemingen sterker. Het leidt per saldo tot hogere groei, meer welvaart, kostenvoordelen aan inkoopzijde en nieuwe mogelijkheden aan de afzetkant. Het is bovendien goed voor de werkgelegenheid, hoewel er zeker banen naar lage lonenlanden zullen worden overgeplaatst. Sommige zwakkere ondernemingen zullen in het internationale krachtenveld niet overleven. Daar staat tegenover, dat in alle landen nieuwe banen zullen worden gecreëerd, zodat per saldo meer mensen aan het werk zullen zijn.

Als klein land heeft Nederland een open economie. Uit een vergelijkende studie naar de mate van internationalisering van het Europese bedrijfsleven scoort het Nederlandse MKB echter verrassend laag. Bovendien is het exportaandeel van het MKB-afzet in de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. Betekent dit dat het vooral de grote bedrijven zijn die ons gezicht in het buitenland bepalen? En waarom wil het exportaandeel van het MKB niet groeien, ondanks alle inspanningen van de laatste jaren? Laten we ons de kaas van het brood eten of zijn we wat ‘lui’ geworden door de langdurige periode van hoogconjunctuur die ons land gekend heeft?

041125-vanderveldenwww.rabobankgroep.nl/kennisbank
w.velden@rn.rabobank.nl

Na zijn opleiding aan de Hoge Hotelschool en M.O. Economie heeft Willem van der Velden (1954) diverse functies in de internationale hotellerie en het midden- en kleinbedrijf vervuld. Vanaf 1986 is hij werkzaam bij Rabobank Nederland, momenteel is hij plaatsvervangend hoofd van de Stafgroep Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland. Tot de taken van deze stafgroep behoren ondermeer het signaleren en interpreteren van (inter)nationale economische ontwikkelingen.

Een belangrijk deel van de Rabobankstudie gaat over het Europa van de regio’s, vooral in de nieuwe lidstaten. Dichter bij huis blijkt de Zaanstreek niet slecht te scoren als het gaat om de exportprestaties. In het recente Rabobankonderzoek ‘Visie op Provinciale Dynamiek’ krijgt het regionale bedrijfsleven zelfs een 8 voor de exportgroei en daarmee onderscheidt de Zaanstreek zich van vele andere regio’s. Indien we echter naar de exportoriëntatie kijken, is het rapportcijfer een 6-. We kunnen dus concluderen dat 1: de bedrijven in onze regio die exporteren dat goed doen, maar 2: meer bedrijven zich in het algemeen op de exportmarkt zouden kunnen bewegen.

Kunnen Zaanse ondernemers elkaar ondersteunen bij internationalisering? Na deze presentatie kan dat niet anders want de Zaanstreek mag zijn aandeel in deze nieuwe economische ontwikkeling niet missen.