Brand, veiligheid en opleidingen

Op 15 april 2005 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van een brandweercomplex gelegen aan de Prins Bernhardrotonde te Zaandam. Het complex gaat onder meer omvatten de kantoren voor de brandweer Zaanstad en de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland, garages, reparatieruimten et cetera. Een oefencentrum en voorts een centrale meldkamer voor het
Regionaal Politiekorps Zaanstreek-Waterland. Tevens zal er een uitrukgarage worden gesitueerd voor de brandbestrijding etc. in de naaste omgeving. Als medegebruiker van de accommodatie zal optreden Ricas BV ten behoeve van haar opleidingen in het kader van de bedrijfshulpverlening. Naar verwachting zal de oplevering van het totale complex plaats vinden in het laatste kwartaal van 2006.

brand1Nico Moes, tot voor kort brandweercommandant van Wormerland, zal als sectorhoofd repressie bij de Brandweer Zaanstreek/Waterland ons alles vertellen over de bestrijding en preventie van brand in het algemeen en de nieuwbouw van het brandweercomplex aan de Prins Bernhardrotonde te Zaandam in het bijzonder.

brand2Brandweer
Mede als gevolg van ernstige incidenten als bij voorbeeld de brand te Volendam, de vuurwerkramp in Enschede, is de rampenbestrijding in de hernieuwde belangstelling gekomen. Overheden werden er zich van bewust dat het populaire gedoogsysteem van vergunningverlening kritisch tegen het licht moest worden gehouden.Dit heeft tot gevolg gekregen dat in een relatief korte periode de brandweerkorpsen in Nederland forse taakuitbreidingen te verwerken kregen, zowel op gebied van preventie als ook repressie. Accommodaties en materiaal werden eveneens aan een toets onderworpen, met als gevolg nieuwe aanschaffingen van rijdend materiaal en nieuwbouw c.q. verbouw van de brand3huisvesting. Dit laatste ook om de versnelde personeelsuitbreidingen te kunnen
opvangen. Ook op het gebied van de coördinatie, de afstemming tussen allerlei diensten, in geval van een calamiteit was/is nog veel te verbeteren.

Veligheid en opleidingen
Zoals in de aanhef gesteld zal Ricas BV een belangrijke medegebruiker van de accommodatie worden. Deze organisatie werd in 1992 opgericht als trainingscentrum op het gebied van brandweer en bedrijfshulpverlening. Sindsdien brand4heeft de onderneming zich ontwikkeld tot marktleider op het specialistische terrein van de risicoadvisering en veiligheidsopleidingen. Ricas zal overdag gebruik maken van de faciliteiten, de brandweer komt in de avonduren en zaterdag aan de beurt. De activiteiten zullen plaats vinden in het oefencentrum, dat zowel aan de eisen van de brandweer als die van Ricas voldoet.

brand5Hans de Nas (1967, ongehuwd, vader van drie meisjes) zal als Senior Accountmanager bij Ricas deze nieuwe ontwikkelingen toelichten. In een gebied als de onze, met zijn vele bedrijven, is het voldoen aan de veiligheidseisen een hot item. Vandaar dat wij vandaag hebben gekozen voor een duo-presentatie waarbij vele, ons rakende, aspecten aan de orde zullen komen!