Belangrijke stap fusieproces De Woonmij Zaanstad

Eind november 2004 is een belangrijke stap gezet in het fusieproces van De Woonmij Zaanstad en Saenwonen. De Raden van Commissarissen hebben het besluit van beide bestuurders om te gaan fuseren goedgekeurd. Een periode van onderzoek en voorbereiding is daarmee afgerond. Door de fusie ontstaat een grote corporatie die huisvesting biedt aan één op de vier huishoudens van Zaanstad. Er ontstaat meer aaneengesloten bezit, waardoor volkshuisvestelijke opgaven beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Ook wordt de positie op gemeentelijk en regionaal niveau sterker.

De Woonmij Zaanstad en Saenwonen zijn van plan om in 2005 te gaan fuseren. De samenwerking tussen beide corporaties is al succesvol beproefd bij de ontwikkeling van een strategisch plan voor het Rosariumgebied in Krommenie. Ook de ontwikkeling van de woningen in het stationsgebied in Zaandam, Inverdan, doen De Woonmij Zaanstad en Saenwonen gezamenlijk. Bij die samenwerking is gebleken dat beide corporaties vanuit dezelfde overtuiging en met dezelfde drijfveren hun werk doen: zowel De Woonmij Zaanstad als Saenwonen wil een wezenlijke bijdrage leveren aan kwalitatief goede woningen in een prettig woon- en leefklimaat voor álle doelgroepen in Zaanstad.
050224-vincent (1)
Vincent van Luit
info@dewoonmijzaanstad.nl
www.dewoonmijzaanstad.nl

Vincent van Luit (48 jaar) en sinds 2,5 jaar werkzaam als directeur bij De Woonmij Zaanstad, hij is een geboren en getogen Zaankanter. Na zijn middelbare schoolopleiding is hij werkzaam geweest in de accountancywereld bij diverse middelgrote accountantskantoren alsmede in diverse functies op ICT-gebied.
Deze functies sloten aan op zijn opleidingen. Voor Vincent van Luit in dienst trad bij De Woonmij Zaanstad is hij 19 jaar werkzaam geweest bij Woningstichting Rochdale (voorheen Patrimonium).

De functies die hij daar bekleedde waren onder andere directeur financiën en directeur woonzaken. De laatste jaren was de heer Van Luit gebiedsdirecteur Bijlmermeer. In deze periode heeft Vincent van Luit een groot scala aan opleidingen op het gebied van de volkshuisvesting en management afgerond. In de tijd dat Vincent van Luit bij Rochdale werkte heeft hij diverse fusies, samenwerkingen en overnames begeleid, hij heeft de groei meegemaakt en mede ontwikkeld, van een bezit van 20.000 eenheden naar 50.000 eenheden.

Die verantwoordelijkheid voor hun klanten en voor de stad is de basis geweest bij de besprekingen over een fusie. Beide corporaties willen inspelen op de wensen van hun klanten en hun voldoende keuzevrijheid bieden. Zij willen investeren in kwalitatief goede huisvesting en in leefbaarheid, opdat huurders in een prettige, veilige en schone wijk kunnen wonen. Die doelstellingen kunnen De Woonmij Zaanstad en Saenwonen nu en in de toekomst beter verwezenlijken via een fusie, waarbij een professionele corporatie ontstaat met een sterke financiële basis en die voldoende toegerust is om de steeds grotere risico’s en complexere opgaven het hoofd te kunnen bieden. Het komende jaar zullen De Woonmij Zaanstad en Saenwonen de fusie voorbereiden; naar verwachting zal de fusie medio 2005 zijn beslag krijgen.