‘100 dagen burgemeester van Zaanstad’

Toen hij op 9 januari 2003 in Zaanse Kringen als lid van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, deelnam aan de discussie ‘Krijgt Zaanstad / Zaanstreek de ruimte?’ zal hij niet verwacht hebben zo snel zelf burgemeester te zijn van Zaanstad.

050414-henryDe gemeenteraad van Zaanstad heeft op 8 november jl. in een besloten vergadering zijn voorkeur uitgesproken voor mr. H.M. (Henry) Meijdam (1961). Een historisch hoogtepunt, want niet eerder was een liberaal burgemeester van Zaanstad.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, M. Huisman, typeert Meijdam als volgt: “De heer Meijdam komt over als een open, duidelijk, strategisch en gedreven persoon. In de gesprekken betoont hij zich een gemakkelijk spreker met heldere inzichten en duidelijke opvattingen. Hij ziet zichzelf als een bruggenbouwer en kon aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren dat hij daarin tot resultaten kan komen. Hij getuigde van een groot gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en gaf aan dat hij zich er van bewust is dat hij als burgemeester in diverse gremia verschillende
posities inneemt”.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Persbericht ministerraad
3 december 2004

 

BENOEMING BURGEMEESTER GEMEENTE ZAANSTAD
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer mr. H.M. Meijdam voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Zaanstad.

De heer Meijdam (44 jaar) is lid van de VVD.
Momenteel is hij lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Noord-Holland. De heer Meijdam volgt de heer R. Vreeman op die per 1 juli 2004 is benoemd tot burgemeester van de gemeente Tilburg.

De benoeming zal ingaan op 10 januari 2005.

RVD, 03.12.2004

De ondertekening van het Koninklijk Besluit door Hare Majesteit de Koningin heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar verwachting zal de heer Meijdam op 10 januari 2005 worden geïnstalleerd als burgemeester van Zaanstad.
Graag willen wij de ‘Corner traditie’ voortzetten en de nieuwe burgemeester alvast uitnodigen zijn eerste ervaringen in Zaanstad aan ons te vertellen. Natuurlijk zijn ook de gemeenteraadsleden en overige leden van het college van B&W van harte welkom.

We wensen Henry Meijdam, namens bestuur en leden van de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner enorm veel succes en alvast van harte welkom in Zaanstad. Wij hopen hem nog vaak te ontmoeten bij ‘Het Zaanse netwerk door de eeuwen heen’.