De Corner communiceert alleen nog milieuvriendelijk digitaal

De Corner communiceert alleen nog milieuvriendelijk digitaal, wij versturen geen gedrukte uitnodigingen meer.

Let dus op je mailbox voor de uitnodigingen en nieuwsbrieven.

En volg onze website, social media, de Zaan Business Netwerk App en de Zaan Business Magazines voor actuele informatie.

De eerst volgende Cornerbijeenkomsten zijn op:

Vrijdag 2 september 2022

Donderdag 17 november 2022

Onze Nieuwjaarsbijeenkomst is op:

Donderdag 12 januari 2023

Noteer deze data dus alvast in je agenda.