De Corner communiceert alleen nog milieuvriendelijk digitaal