Cornerbijeenkomsten in 2022, twee nieuwe bestuursleden