5 maart 2020 17.00 uur: Verkeersdruk Thorbeckeweg aangepakt

Jasper Hink, Projectleider Infrastructuur Vervoerregio Amsterdam

De verkeersdoorstroming in Zaandam Zuid staat onder druk. De komende jaren neemt het verkeer op de Thorbeckeweg in Zaandam, het kruispunt bij de Vijfhoek en het kruispunt bij bedrijventerrein de Ambacht toe. Dit komt mede door de groei van het verkeer uit het Hembrugterrein, bedrijventerrein HoogTij en Zuiderhout. Op 5 maart vertelt Jasper Hink, projectleider infrastructuur Vervoerregio Amsterdam, u graag hoe dit probleem opgelost wordt.

Wie heeft er niet in de file gestaan op de Thorbeckeweg?

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland pakken gezamenlijk de verkeersdrukte in Zaandam Zuid aan. De betrokken partijen zoeken naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid, betere fietsverbindingen en een versnelling van het openbaar vervoer. Deze verbeteringen zullen een positief effect hebben op de hele regio en sluiten aan op de plannen die in het kader van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn worden uitgewerkt. Hierbij denkt men onder andere aan een tunnel bij de kruising Thorbeckeweg – Wibautstraat.

Van harte uitgenodigd

Tijdens de Cornerbijeenkomst van 5 maart schetst Jasper Hink u hoe de vernieuwing van de Thorbeckeweg en omgeving gestalte gaat krijgen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen. Samen met uw (zakelijke) partner en/of collega bent u van harte uitgenodigd. Graag tot dan!

donderdag 05 maart 2020