28 nieuwe leden; die hebben we de afgelopen maanden mogen begroeten!