Zaanse woningmarkt: betere kwantiteit en kwaliteit

6Sep

Robert de Joode, namens het Zaans Bouwplatform
In 2003 is als gezamenlijk initiatief van architecten, aannemers, ontwikkelaars, makelaars, gemeente en woningcorporaties het Zaans Bouwplatform gestart. Het bouwplatform bestaat uit tien leden die aan oplossingen werken, zowel in theorie als in praktijk. Het doel van het bouwplatform is de bouwproductie in de Zaanstreek op een hoger niveau brengen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

 

w1Het platform richt zich in eerste instantie op middelgrote projecten van 50 tot 250 woningen en op resultaten voor de korte termijn met hooguit een horizon van 10 jaar. Het eerste succes van het bouwplatform vertaalt zich naar het feit dat het platform het schrijven van de woonvisie Zaanstad op zich heeft genomen. Deze woonvisie moet richting geven aan de woningbouwproductie tot 2015. Uniek is het feit dat deze woonvisie een product wordt van marktpartijen en de gemeente Zaanstad. Een belangrijk onderdeel in de woonvisie is de kwantiteit en kwaliteit van de woningbouwproductie in Zaanstad.

 

w2De bestaande woningmarkt bestaat voor 80% uit woningen met een waarde van minder dan € 250.000. Tevens bestaat meer dan 50% van de woningen uit sociale woningbouw.Tweederde van de Zaanse woningbouwproductie bestaat uit appartementen, dit is veel meer dan de vraag. Beter gesitueerde mensen vertrekken naar andere gemeentes omdat er te weinig kwalitatief aanbod is en de Zaanstreek heeft te weinig aantrekkingskracht voor woningzoekenden van buitenaf. Naast deze feiten is het voor de Zaanse economie noodzakelijk om hoger opgeleide mensen naar de Zaanstreek te trekken.

 

w3Robert de Joode (1969), heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Amsterdam. Sinds 1994 werkzaam als makelaar bij Kuijs Reinder Kakes. In 2000 benoemt als vennoot en sinds 2005 directeur van de Woningmakelaardij van Kuijs Reinder Kakes. Binnen de Zaanstreek tevens actief als voorzitter van de NVM Makelaars Zaanstreek (NMZ), binnen het Bouwplatform vertegenwoordiger van de Zaanse woningmarkt en heeft zitting in de kerngroep woonvisie Zaanstad om te komen tot een nieuwe woonvisie voor de Zaanstreek. Vandaag zal hij namens het Zaans Bouwplatform een inleiding verzorgen over de gewenste ontwikkelingen.

 

Al deze problemen vragen om een daadkrachtige aanpak van de Zaanse woningmarkt. Meer dan ooit staan we voor een periode ‘waarin het moet gebeuren’ in de Zaanstreek.
Inverdan komt op ons af en het welslagen daarvan is bepalend voor de toekomst van de Zaanstreek. Het is noodzakelijk om keuzes te gaan maken. Keuzes die leiden tot een betere en meer evenwichtige woningmarkt. Keuzes ook die leiden tot een woningmarkt met een hogere kwaliteit. Zaanstad moet een gemeente worden waar zowel mensen met een laag inkomen als mensen met een hoog inkomen zich kunnen en willen vestigen.