Zaanse Kringen

7Jan

Het imago van de Zaanstreek: kansen en bedreigingen

Met Zaanse Kringen opent De Corner traditioneel het nieuwe jaar. Ook dit jaar staat de Zaanstreek centraal. De gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan werken nu ruim twee jaar gezamenlijk aan de marketing van de Zaanstreek. De drie burgemeesters komen voor een discussie over het imago van de Zaanstreek. Daarvoor nemen zij de uitkomsten van een uitgebreid imago-onderzoek mee.

Het imago van de Zaanstreek. Er is al veel over gezegd en geschreven. Het imago is niet zo goed, wordt wel gezegd. Slecht zelfs, vinden sommigen. Anderen denken dat het wel meevalt, want wie kent niet de Zaanse Schans? Dat is toch ons visitekaartje bij uitstek? Of het imago van de Zaanstreek nu mee- of tegenvalt, de belangrijkste vraag blijft wat we kunnen doen om het te verbeteren?

1gfaber   In het licht van de marketinginspanningen van de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland was een nulmeting naar het imago een belangrijke stap. Als we de Zaanstreek goed op de kaart willen zetten bij onze belangrijke doelgroepen, dan moeten we weten wat ons vertrekpunt is. De opdracht aan het onderzoeksbureau NIPO/ TNS luidde dan ook:

Beschrijf de bekendheid, het imago en de unique selling points van de Zaanstreek. Vragen die daarbij gesteld werden, waren:

  • Wat is de huidige bekendheid en het imago van de Zaanstreek onder de verschillende doelgroepen?
  • Op welke aspecten scoort de Zaanstreek goed en minder goed?
  • Bij welke doelgroepen moet het imago verbeterd worden?
  • Welke aspecten moeten door de tijd gevolgd worden?

2ptangeHet onderzoek werd eind december 2008 / begin 2009 gehouden onder inwoners van de Zaanstreek, potentiële bezoekers uit Amsterdam, de regio en de rest van Nederland, en creatieve ondernemers binnen de Zaanstreek en uit Amsterdam.

De Zaanstreek komt eraan
De uitkomsten van het onderzoek werden in maart 2009 gepresenteerd onder de titel ‘De Zaanstreek komt eraan’. Het werd een lijvig rapport dat in veel gevallen herkenning, in een aantal gevallen verbazing en ook bevestiging gaf. Bevestiging bij voorbeeld dat we bij het vaststellen van de kernwaarden van de streek de juiste richting hebben gekozen. Industrieel erfgoed, het waterrijke landschap en de nabijheid van Amsterdam; de Zaanstreek heeft daarmee unique selling points in handen, maar er zijn er meer…

Een inventarisatie van wat er binnen de gemeenten aan ontwikkelingen gaande is, geeft aan dat we ook daar op de goede weg zitten, maar we zijn er nog niet. Zoals in het marktonderzoek duidelijke bedreigingen worden genoemd die het imago van de streek ondermijnen, zo groot is het besef dat de overheid niet als enige partij de missie van de Zaanstreek kan realiseren. Die missie is:

3pmohlmannHelder, zichtbaar en onderscheidend positioneren van de Zaanstreek in de metropool Amsterdam met het accent op succesvol ondernemen, veelzijdig recreëren en aantrekkelijk wonen voor een sterkere sociale en economische structuur.

Stichting Marketing Zaanstreek i.o.
Om die reden werken de Zaangemeenten o.l.v. kwartiermaker Raoul van der Struijk, hard aan de oprichting van een publiekprivate stichting Marketing Zaanstreek. Het streven is deze in 2010 operationeel te laten zijn, zodat met gezamenlijke inspanningen de bekendheid en het imago van de Zaanstreek significant verbetert. Dat komt ons alle ten goede.

Presentatie en discussie
Na een presentatie van de uitkomsten van het imago-onderzoek door Ted Kuiper, hoofd communicatie gemeente Zaanstad, lichten de burgemeesters G.H. (Geke) Faber, P.C. (Peter) Tange en P.J. (Paul) Möhlmann toe, hoe de drie gemeenten werken aan de marketing van de Zaanstreek. Wat zijn de doelen en de strategie? Wat gebeurt er concreet en wat moet er nog gebeuren?

4rvdstruijkDe insteek van de gemeenten is dat het imago van de Zaanstreek alleen kan verbeteren als overheid en bedrijfsleven samenwerken. Hoe kijkt u hier als ondernemer tegenaan? Gaat u werken voor de marketing Zaanstreek of laat u de marketing Zaanstreek voor u werken? Interessante vragen om met elkaar over van gedachten te wisselen.

Gespreksleider bij Zaanse Kringen is kwartiermaker Raoul van der Struijk, in het dagelijkse leven directielid van Erdi (winnaar Zaanse Ondernemingsprijs 2008). Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een boeiende Cornerstart in 2010.