Zaanse Kringen – Zaanse economie: Schraalhans of perspectief

6Jan

Op de Cornerbijeenkomst van 6 januari 2011 kunt u kennismaken met wethouder Barbara Visser en haar visie op de economische situatie in de Zaanstreek en welk perspectief zij voor de toekomst ziet. In het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad heeft zij Economische Zaken, Toerisme, Werk & Inkomen, Integratie en Organisatieontwikkeling & personeel in haar portefeuille. Voor ze als wethouder aantrad was Barbara Visser fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Zaanstad. Daarnaast werkte zij als organisatieadviseur bij Atos Consulting.

Wethouder Visser is opgegroeid in de Zaanstreek. Ze heeft op Blaise Pascal haar VWO opleiding gevolgd en heeft daarna de studie Bedrijfskunde van de Financiële sector aan de VU afgerond. Ze heeft een tijd als adviseur bij de FIOD-ECD gewerkt en haar financiële kennis komt goed van pas in deze roerige economische tijd.

De kranten staan vol van de economische crisis en de aangekondigde bezuinigingen vanuit het rijk. Zaanstad gaat hier ook de gevolgen van merken. Bij de behandeling van de begroting in Zaanstad is vooral stil gestaan bij de effecten van de rijksbezuinigingen op de Zaankanters. Er is veel behoefte aan duidelijkheid, die nog niet op alle fronten gegeven kan worden. De uitwerking van het regeerakkoord zal in de loop van 2011 meer vorm krijgen en dan weten de gemeenten beter waar ze aan toe zijn op de verschillende beleidsterreinen die de regionale economie beïnvloeden. Maar ook op andere belangrijke gebieden die de inwoners van de streek direct kunnen raken, zoals inburgering, jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wajong.

In Zaanstad is in de begroting niet alleen oog voor de bezuinigingen, er wordt ook volop naar de toekomst gekeken. Zo houdt dit college vast aan de visie die voor Zaanstad in 2040 is vastgesteld: Zaans evenwicht. Dit betekent dat dit college twee sporen uitzet. De “basis op orde brengen” en “ruimte scheppen voor ontwikkeling”. Dit is een realistisch perspectief, ook in economisch zwaar weer. Om de basis op orde te brengen wordt er flink geïnvesteerd in de openbare ruimte met een extra jaarlijkse bijdrage van 4 miljoen euro. Inverdan speelt ook een belangrijke rol in de toekomst van Zaanstad, omdat hiermee de woningmarkt kwalitatief wordt versterkt én de economische ontwikkeling een impuls krijgt. De uitvoering van dit project gaat daarom de komende jaren onverminderd door.

Het college kan en wil niet alleen opereren in het bereiken van deze doelen. Daar is ook de inzet van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor nodig. Daarom heeft het collegeprogramma de titel ‘Wederzijds aanspreekbaar, op basis van vertrouwen’ gekregen. Uitgangspunt is dat er eerst gewerkt wordt aan het opbouwen van onderling vertrouwen tussen onder andere de bewoners en het bestuur. Via het actief bezoeken van wijkoverleg, ondernemersvergaderingen en andere bijeenkomsten wordt contact gezocht en gevonden. Als er een basis van vertrouwen is, dan is er ruimte om elkaar aan te spreken, zowel positief als negatief. Dus goede initiatieven krijgen de ruimte en ontwikkelingen die niet gewenst zijn worden gezamenlijk aangepakt. Voor bewoners kan het hier bijvoorbeeld gaan om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het schoon en leefbaar houden van de woonomgeving. Maar er wordt niet alleen naar bewoners gekeken. Het college verwacht ook inbreng van het Zaanse bedrijfsleven als het gaat om de toekomst van de economie. Juist in een tijd van recessie en bezuinigingen moet er ook gekeken worden naar welke investeringen er nodig zijn om je economische positie te behouden en waar mogelijk te versterken. De gemeenten staan hiervoor niet alleen aan de lat. Interessant is hoe Barbara Visser vanuit die benadering tegen het perspectief voor de Zaanstreek aankijkt. Welke mogelijkheden ziet zij voor zaken die ondernemers aangaan, zoals een optimaal vestigingklimaat, meer werkgelegenheid en innovatie en het imago van stad en streek? Kennen de ondernemers in dit verband de kansen die de Zaanstreek hen biedt?

Barbara Visser wil daar graag op 6 januari met u over in gesprek. Hoe kun je de nabijheid van Amsterdam benutten, hoe brengen we wensen en uitvoering bij elkaar op het gebied van onderwijs en hoe zorgen we ervoor dat Zaanstad op de kaart staat? Daar doorheen lopen natuurlijk als rode draad de ervaringen van haar als wethouder in de afgelopen maanden en wat haar daarin is opgevallen. Een palet van onderwerpen die in een aantrekkelijk, interactief programma gegoten zijn voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar.

Programma:
17:00 ? 17:30 uur ontvangst

17:30 ? 17:40 uur opening door de voorzitter

17:40 ? 19:00 uur interactief programma met Barbara Visser,
onder leiding van Piet van Tellingen

19:00 uur afsluiting door de voorzitter, een ‘hapje eten’ en netwerken

Keukennieuws: Prosecco geserveerd in een champagneflute met een plateau Beemsterkaas. Stamppot hutspot met een gehaktbal en een speklapje en stamppot boerenkool omlijst door heerlijke Hema worst.
Dessert: Vanille ijs met een puntje appeltaart en slagroom.

Cornerprijs € 15,00