Zaanse kringen

Beroepsonderwijs: toegangspoort tot het bedrijfsleven?

Veel Zaanse jongeren volgen het vmbo; de start van hun beroepsopleiding. We mogen hopen dat veel Zaanse jongeren in onze bedrijven een plaats vinden. Na het vmbo volgen velen het middelbare beroepsonderwijs (mbo). Is het beroepsonderwijs toegesneden op het bedrijfsleven, ook als de industriële sector in de Zaanstreek afneemt? Hoe is de relatie tussen de scholen en het bedrijfsleven? En sluit het vmbo wel voldoende aan bij het mbo? Elk bedrijf en instelling heeft behoefte aan jong enthousiast personeel om straks dragende en markante werknemers te worden. Legt het vmbo en daarna het mbo daartoe de basis? Is het niveau van de opleidingen voldoende?

Is er sprake van een te laag onderwijsniveau in Zaanstad?
Vooral voormalige burgemeester Vreeman heeft benadrukt dat het onderwijsniveau in Zaanstad omhoog moet. Uit cijfers blijkt dat Zaanstad meer vmboleerlingen heeft dan het landelijke gemiddelde. Uit recente cijfers blijkt dat Zaanstad langzaam die achterstand inloopt. Waarom is deze inhaalslag van belang? Omdat Zaanstad nieuwe werkgelegenheid binnen moet binnen halen nu de traditionele werkgelegenheid in b.v. de industrie langzaam afneemt.

Opleiding sluit niet aan bij de praktijk
Het vmbo en het mbo moeten vechten tegen soms valse vooroordelen: grote ondoorzichtige scholengemeenschappen, een opleiding die weinig gericht is op de praktijk, een opleiding die niet aansluit bij de praktijk, en niet te vergeten geweldsuitspattingen waar sommige scholengemeenschappen tegen moeten worstelen. Ongetwijfeld zullen onze gesprekspartners proberen die vooroordelen weg te nemen.

1Margo Vliegenthart
m.vliegenthart@zonnet.nl
www.bveraad.nl
Een forumgesprek met als hoofdgast
A.M. (Margo) Vliegenthart (46 jaar). Zij was in het kabinet Kok een gewaardeerde staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is onlangs weer benoemd tot voorzitter van de Bve Raad. De landelijke brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie Zij ziet het als taak meer aansluiting te bewerkstelligen tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

2Ronald Klein
info@ovo-zaanstad.nl
www.ovo-zaanstad.nl
Zij praat met R.J.E.T. (Ronald) Klein
(57 jaar), algemeen directeur van het Openbaar Voortgezet Onderwijs in Zaanstad (OVO-Zaanstad). OVOZaanstad is een omvangrijke onderwijsorganisatie met in totaal ongeveer 5500 leerlingen. Met vestigingen in Zaandam-Westerwatering, Zaandamzuid, Krommenie en Wormerveer. Over enkele jaren komt er een fraaie nieuwe vestiging in Poort Clam Dycke, het nieuwe knooppunt bij Krommenie langs de Provincialeweg, met maar liefst 1800 leerlingen. De eerste paal is al geslagen.

3Henk Verreijen
h.verreijen@pascalcollege.nl
www.pascalcollege.nl
De derde deelnemer is H.W.M. (Henk) Verreijen (51 jaar), regio directeur van het Pascal College in Zaanstad. Het Pascal College is van oorsprong een protestantse scholengemeenschap. Er zijn twee vmbo-vestigingen: één in Zaandam-zuid, het oude Cor Kakescollege, met ruim 700 leerlingen, en één vestiging aan de Provincialeweg, de oude MAVO Groen van Prinsteren met een kleine 400 leerlingen.

4Erica Burggraaff
info@regiocollege.nl
www.regiocollege.nl
De vierde gesprekspartner is drs. C.E. (Erica) Burggraaff (54 jaar), voorzitter van het College van Bestuur van het Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland. Het Regio College is gevestigd achter het station in Zaandam. Het is een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het regiocollege verzorgt middelbaar beroeps onderwijs maar ook bedrijfsopleidingen op maat. Totaal kent het Regio College volgens de cijfers van 2003 ongeveer 5600 deelnemers(studenten). Daarvan volgden 2300 personen een leer-arbeidsovereenkomst.

Gespreksleider is vandaag voor de derde keer Henk van Hoorn, de inmiddels gepensioneerde hoofdredacteur van NOS Radio, en de laatste jaren bekend als presentator van het bekende radioprogramma ‘met het oog op morgen’.

Nieuwjaarsbijeenkomst
In goed overleg met de voorzitters van Ondernemerskring Zaanstreek en de Ned.
Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Zaanstreek, zijn ook de
leden van deze verenigingen uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen