Zaanse Kringen

Mobiliteit of calamiteit

Nederland op weg naar een permanent verkeersinfarct?
‘De files hebben vandaag een totale lengte van ruim 200 kilometer’. Het is een mededeling in de dagelijkse verkeersinformatie waar niemand meer van opkijkt. En dat juist op zo’n dag ook de dienstregeling van de treinen het laat afweten is geen uitzondering.
Velen hebben uren extra nodig om met auto of openbaarvervoer op de plaats van bestemming te komen. De economische schade voor bedrijven van deze stagnaties loopt jaarlijks in de miljarden.

Tweede Coentunnel
De Zaanstreek ligt wat deze mobiliteitsproblematiek aangaat in het episch centrum van Nederland. De dagelijkse files op Coentunnelweg brengen het tot een score in de top tien van Nederland en de Zaanlijn is een van de meest intensief gebruikte spoortrajecten. Vertragingen verstoren snel het reguliere leven. Wat is het perspectief op korte en lange termijn, slibt Nederland dicht, komt die tweede Coentunnel er nog of dreigt voor de Zaanstreek een nieuw isolement?

Nota Mobiliteit
In Zaanse Kringen hopen we een antwoord te krijgen op die vragen en een doorkijkje te nemen naar de ontwikkelingen op lange termijn. Het rijk heeft met de Nota Mobiliteit grote plannen met de ambitie rond 2020 de bereikbaarheid – dus zonder noemenswaardige files – te verzekeren. Het openbaar vervoer moet aantrekkelijk, beschikbaar en betrouwbaar worden en door maatwerk zijn toegesneden op stad en regio. Daarnaast is de inzet gericht op een betrouwbaar, schoon en veilig goederenvervoer van deur tot deur. Ook is het bevorderen van een bewuste mobiliteitskeuze – pak ik de fiets, bus of de auto – een van de strategische elementen.

Forumdiscussie
Deze problematiek, de ambitieuze plannen, de regionale effecten, de economische consequenties, de uitwerking voor de Zaanstreek, in Zaanse Kringen discussiëren we daar, onder gespreksleiding van Wim Bosman, over met drie toppers: Geert van Maanen, secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat, Tjeerd Herrema, wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur Amsterdam en Cees Oudshoorn, directeur Economische Zaken VNO-NCW.
aDe heer drs. G.H.O. (Geert) van Maanen werd geboren op 31 januari 1951 te Haarlem. Na zijn opleiding gymnasium B, studeerde de heer Van Maanen vanaf 1970 Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde in 1976 cum laude af. Van 1976 tot 1981 was hij Inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën. In 1981 werd hij Hoofd Bureau Begrotingsvoorbereiding bij het ministerie van Financiën en in 1983 directeur Inspectie der Rijksfinanciën. Van 1984 tot 1991 was Van Maanen plaatsvervangend directeurgeneraal van de Rijksbegroting en van 1991 tot 1999 directeur-generaal van de Rijksbegroting. Van 1999 tot 2003 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Sinds 1 januari 2003 is de heer Van Maanen secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat. In die functie staat hij aan het hoofd van en is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie van Verkeer en Waterstaat.

bTjeerd Herrema (geboren op 1 maart 1961 te Harlingen) is wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (incl. Noord/Zuidlijn), Dienstverlening, Volkshuisvesting, Monumenten en Archeologie in Amsterdam. Tjeerd Herrema volgde de economisch juridische richting aan de Hogere Economische School in Groningen. Tevens haalde hij zijn propedeuse Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgde daarnaast verschillende modules aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Katholieke Universiteit Tilburg, de Leeuwarden Business School en de Rijksuniversiteit Groningen. In 1999 werd Tjeerd Herrema stadsdeelvoorzitter in Zeeburg. Tot 2002 had hij daar de portefeuille veiligheid, onderwijs, economie en personeel en organisatie. Van 2002 tot 2006 was hij portefeuillehouder veiligheid, buurtbeheer, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en wonen, economie en dienstverlening. Daarnaast was hij onder andere voorzitter van het overleg voor stadsdeelvoorzitters en lid van de gemeentelijke commissie integriteit.

cDe heer drs. C. (Cees) Oudshoorn (1959) is van 1986 tot november 2000 werkzaam geweest op het departement van Economische Zaken waar hij diverse beleidsfuncties vervulde, sinds 1997 die van directeur Algemene Economische Politiek. De Directie Algemene Economische Politiek is een stafdirectie, welke rechtstreeks ressorteert onder de minister en secretaris-generaal. De heer Oudshoorn heeft op sociaal en financieel economisch gebied vele publicaties op zijn naam staan. Per 1 november 2000 is de heer Oudshoorn in dienst getreden van de Vereniging VNO-NCW als directeur Economische Zaken.