Van landwinners tot waterbergers

Dijkgraaf mevrouw drs. J.M. (Monique) de Vries

U volgt ongetwijfeld de berichten in de media! De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, het hoogheemraadschap verhoogt de tarieven… Hoe zit het werkelijk? Ooit stonden wij Nederlanders bekend als inpolderaars. Land winnen op water, onze provincie Noord-Holland is er groot mee geworden. Maar er gaan steeds meer stemmen op een beweging terug te maken: meer ruimte scheppen voor water. Klimaatsverandering is een oorzaak; steeds heviger regenbuien verplichten overheden meer ruimte te scheppen voor het water. Langere periodes van droogtes maken ruimte voor waterberging nodig. Wij wonen veilig achter de duinen en in de kop van Noord-Holland achter de dijk. Maar blijft dat de komende eeuw ook zo? Of ligt Zaanstad straks langs de zee of nog erger: ligt Hilversum straks aan de Zee? De zeespiegel stijgt en het land daalt, dus is er grote aandacht nodig voor onze veiligheid. Heel de Zaanstreek ligt fors onder de zeespiegel.

050908-moniqueWij begroeten op 8 september de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap, de voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw Monique de Vries (1947, gehuwd geweest, drie kinderen). Zij was staatssecretaris van 1998-2002. Daarvoor was zij vier jaar lang Tweede Kamerlid voor de VVD. Samen met het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap, dat heel deftig het College van Hoofdingelanden wordt genoemd, doet zij het watermanagement in Noord-Holland. En is zij verantwoordelijk voor het beleid van het waterschap.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is net als een gemeente een overheidsorgaan en heeft een democratisch gekozen bestuur. Het is het Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier die er voor zorgt of wij veilig kunnen blijven wonen meters onder de zeespiegel. Zij gaan over de dijken en de noodzakelijk hoeveelheden waterberging die nodig is. Maar dat niet alleen: zij gaan ook over de kwaliteit van ons water. Voor Zaankanters enorm belangrijk.

050908-hhLange tijd hebben wij die kwaliteit verwaarloost en het water terug gedrongen. Nu is er veel aandacht voor ons watermilieu. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waakt over ons water in het gehele gebied boven het Noordzeekanaal. Voor al deze activiteiten betalen wij de verontreinigingsheffing en de omslagheffing. Ook deze heffingen zijn de laatste jaren stevig gestegen. Blijft dit zo of moeten wij hier met stijgende lasten rekening houden?