Tweede Coentunnel – Westrandweg

14Oct

Jan Rienstra, omgevingsmanager Rijkswaterstaat

De Coentunnel is al jarenlang een knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Hierdoor is het ook extra druk op de aansluitende snelwegen A8 en A10. Bovendien is het Amsterdamse havengebied Westpoort onvoldoende bereikbaar en hebben omwonenden last van de verkeersdrukte. Kortom, hoog tijd voor een oplossing. De Coentunnel is een flessenhals in de verbinding tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden van het Noordzeekanaal. Dagelijks staan aan beide kanten lange files, vooral in de ochtend- en avondspits. Dat gaat veranderen.

In 1966 is de eerste Coentunnel in gebruik genomen. Een hele verbetering voor het verkeer in en rond Amsterdam. De oude Hempont kon destijds niet meer dan 5.800 auto´s per dag over het Noordzeekanaal zetten. Sinds de komst van de tunnel is de verkeersdrukte razendsnel toegenomen. Nu passeren er dagelijks meer dan 100.000 auto´s. De groeimogelijkheid van het verkeer is echter beperkt, waardoor er nauwelijks meer auto´s bij kunnen. Het resultaat: lange files. Niet alleen bij de Coentunnel, maar ook op alternatieve routes.

Op 18 april 1985 presenteerde ir. Labrie van Rijkswaterstaat aan de hand van een maquette in De Corner al de komende wijzigingen in het wegentracé in verband met de bouw van de Tweede Coentunnel. Maar daarna is het (te)lang stil gebleven rond de Tweede Coentunnel…

Tijdens deze Cornerbijeenkomst zal Jan Rienstra, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, een presentatie over deze twee projecten houden. Jan Rienstra is omgevingsmanager van het project, en houdt zich bezig met de maatschappelijke inbedding in het project en is daarmee intermediair tussen de (project)organisatie en haar omgeving. Naast de bestaande Coentunnel komt een tweede tunnel. Maar dat is niet voldoende. Om te voorkomen dat het knelpunt zich verplaatst naar de A10 West, een deel van de ringweg om Amsterdam, wordt de Westrandweg aangelegd. Deze nieuwe snelweg gaat de A10 ten zuiden van de Coentunnel verbinden met het knooppunt Raasdorp (A5/A9). De Westrandweg zorgt ook voor betere toegang tot de Amsterdamse havens en het Westpoortgebied.

De Tweede Coentunnel komt naast de bestaande tunnel. Direct na de opening van de tweede tunnel krijgt de Eerste Coentunnel een fikse opknapbeurt. De twee tunnels krijgen samen acht rijstroken, waarvan er twee inzetbaar zijn als wisselstrook. Een wisselstrook is een tijdelijke rijstrook die in één van de richtingen kan worden ingezet, afhankelijk van de drukte. Bij de A8, van de aansluiting Oostzaan tot en met het knooppunt Coenplein, legt Rijkswaterstaat een parallelrijbaan aan. Knooppunt Coenplein wordt aangesloten op de wisselstrook. De A10 West wordt gedeeltelijk verbreed, namelijk tussen de Coentunnel en de aansluiting S103, Haarlemmerweg.