Toekomstvisie Zaanse Schans

15Apr

Vincent van Luit, directeur Parteon en Jaap Hulscher, adjunct-directeur Stadsherstel Amsterdam NV

Wie van ons kent de Zaanse Schans niet? Iedere Zaankanter kent het wel, maar velen zijn er nog nooit geweest. Elk jaar komen er ongeveer 800.000 bezoekers vanuit het buitenland en de rest van Nederland naar de Schans. De meeste toeristen komen met bussen, soms rechtstreeks van Schiphol. Hun hotelkamer is dan nog niet klaar, zodat eerst een rondje Zaanse Schans wordt gedaan.

De Zaanse Schans is op zoek naar bezoekers die langer willen blijven. Het is een enorme toeristische trekpleister die Zaanstad graag wil behouden en koesteren. De stichting de Zaanse Schans doet haar uiterste best alles in goede conditie te houden, maar toch heeft de raad van Zaanstad besloten dat de woningen en wat bedrijfspanden vervreemd moesten worden. Men vindt dat er zich een professionelere partner mee moet bezig houden. Vervreemding met de nodige voorwaarden is mogelijk.

Na aanvankelijk het idee te hebben tot uitponding over te gaan, is op initiatief van de woningcorporatie Parteon, bij monde van directeur Vincent van Luit (53 jaar), de gemeente tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn dat alles in één professionele hand zou komen. Daarom zijn gesprekken gevoerd met Stadsherstel Zaanstreek NV i.o. waarin Parteon en Stadsherstel Amsterdam NV partners zijn en is een koopovereenkomst tot stand gekomen. We weten wie en wat Parteon is maar onze kennis over die andere partner in deze NV moet nodig worden bijgespijkerd.

Jaap Hulscher (60 jaar), is adjunct-directeur Stadsherstel Amsterdam NV, hij zal ons vertellen wat Stadsherstel precies doet. Stadsherstel verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert voor het stadsbeeld karakteristieke panden, zonder winstoogmerk. Stadsherstel heeft in haar ruim 50-jarige bestaan ongeveer 450 verkrotte panden gerestaureerd en tot gewilde woonhuizen gemaakt. Hiermee heeft zij in belangrijke mate bijgedragen aan de hernieuwde populariteit van de Amsterdamse binnenstad.

De laatste jaren, zeker na de fusie met het Amsterdams Monumenten Fonds eind 1999, ligt de nadruk niet meer speciaal op woonhuizen. Ook andere soorten monumentale panden komen in aanmerking om door de NV verworven te worden. Hierbij valt te denken aan kerken en militaire en industriële monumenten als forten, scheepswerven, molens en gemalen. Het werkgebied van Stadsherstel is het gebied binnen de voormalige Stelling van Amsterdam, inclusief de Stelling zelf.

Na de fusie met het Amsterdams Monumenten Fonds is bij Stadsherstel een aparte afdeling Exploitatie Bijzondere Locaties opgericht.Het doel is om de bijzondere grote gebouwen een succesvol tweede leven te geven, onder andere als cultuurzaal. Hiertoe zoekt Stadsherstel samenwerking met verschillende culturele instellingen. Vandaag komt de toekomstvisie van de Zaanse Schans aanbod, dus gaat u maar even rechtop zetten, het wordt boeiend.