Toekomstvisie op de Zaanstreek

10Jan

Met Zaanse Kringen opent de Corner traditioneel het nieuwe jaar. Zoals gebruikelijk worden dan in het programma de spotlights op de Zaanstreek gericht. Ontwikkelingen van het afgelopen jaar passeren dan de revue en nieuwe perspectieven voor de streek worden kritisch tegen het licht gehouden.

brg1Drie Zaanse burgemeesters
Op donderdag 10 januari 2008 is in Zaanse Kringen een bijzonder gezelschap de gast van De Corner. Dan nemen Geke Faber, Peter Tange en Paul Möhlmann respectievelijk burgemeester van Zaanstad, Wormerland en Oostzaan deze beschouwingen voor hun rekening. Hoe kijken zij tegen dorp, stad en streek aan, hoe profileert de Zaanstreek zich? Ontwikkelen Wormerland en Oostzaan zich – in de luwte van het met zijn imago worstelende Zaanstad – steeds meer tot het Wassenaar en Aerdenhout van de streek? Welke kansen zien zij voor hun gemeente in de toekomst en welke rol zien zij daarbij voor zich zelf als burgemeester?

Mevrouw G.H. (Geke) Faber werd geboren op 5 augustus 1952 te ’s Graveland. Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring; eerder was zij waarnemend burgemeester van Wageningen, staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Visserij, burgemeester van Zeewolde, en lid van Provinciale Staten van Friesland. Geke Faber (PvdA) wastot juni 2007 waarnemend burgemeester in Den Helder. Vanaf oktober 2007 is zij burgemeester van Zaanstad.

brg2Eerste balans
Bijzonder detail is dat Geke Faber dan haar eerste 100 dagen als burgemeester van Zaanstad erop heeft zitten en kennis heeft kunnen maken met de stad en streek in al zijn facetten. Voor haar een mooi moment voor een eerste balans en een goede gelegenheid om deze indrukken met haar beide collega’s te wisselen.

De heer P.C. (Peter) Tange werd geboren op 8 juli 1952 te Koog aan de Zaan. Tijdens zijn werkzaamheden in het onderwijs, begon hij in 1982 als gemeenteraadslid in de gemeente Zaanstad. Hij is o.a. voorzitter bestuurscommissie openbaar onderwijs Purmerend en lid van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). Vanaf maart 2000 is hij burgemeester van Wormerland.

Metropool Amsterdam
Ongetwijfeld komen ook aan aantal bestuurlijke onderwerpen aan de orde. Eén daarvan is de positie van de drie gemeenten en de Zaanstreek ten opzichte van het Amsterdamse. Natuurlijk springt daarbij de Zaanse opstelling in het oog met betrekking tot de metropool Amsterdam. Stond de streek vroeger uit lijfsbehoud met de rug naar het Amsterdamse, nu is duidelijk een tendens te onderkennen om expliciet onderdeel uit te maken van Groot-Amsterdam. Meeliften met Amsterdamse plannen op het terrein van ruimtelijke ordening, woningbouw en economie wordt als zeer kansrijk voor de streek gekwalificeerd. Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen?
Zelfs wordt verlangend uitgekeken naar het moment dat het Zaanse netnummer plaats maakt voor 020. Ligt de regie van wat er in hoofdlijnen in de drie Zaangemeenten gebeurt straks in de Stopera en is in de toekomst Amsterdam Noord-West de gangbare aanduiding voor de Zaanstreek?

De heer P.J. (Paul) Möhlmann werd geboren op 7 september 1947 te Hilversum. Ook hij kwam vanuit het onderwijs in de politiek terecht. Van 1991 – 1994 als gemeenteraadslid in Baarn en van 1994 tot mei 2002 als wethouder van de gemeente Baarn. Vanaf december 2003 is hij burgemeester van Oostzaan.

brg3Bestuurlijke afstemming
Ook de samenwerking tussen de drie gemeenten is een interessant thema. Wat betekenen de gemeenten op dit moment voor elkaar. Is er sprake van bestuurlijke afstemming m.b.t. belangrijke beleidsthema´s. Zijn Oostzaan en Wormerland per definitie aangewezen op de grote broer Zaanstad of zijn er andere, meer aantrekkelijke partners. In het verlengde hiervan ligt natuurlijk de discussie over het bestaansrecht van kleinere gemeenten. Geregeld wordt er weer een nieuw inwonerscriterium gelanceerd als ondergrens voor de bestuurlijke en organisatorische kwaliteit van gemeenten. Hoe zien de burgemeesters deze discussie zich ontwikkelen.

Burgemeesterschap
Natuurlijk mag het vak van burgemeester in het gesprek niet aan de aandacht ontsnappen. Waarom hebben zij voor dit bijzondere metier gekozen, wat zien zij als de essentie van het burgemeesterschap en hoe willen zij straks als de klus in hun gemeente erop zit, te boek staan. Het vraagstuk van de gekozen of benoemde burgemeester komt hierbij ongetwijfeld aan de orde.

Forumdiscussie
Gespreksleider bij Zaanse Kringen is Jos Heeremans, in het dagelijkse leven werkzaam als journalist bij RTV Noord-Holland en zeer goed ingevoerd in regionale en lokale politiek. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een boeiende Cornerstart in 2008.