Provincie Noord-Holland: ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst’

13Oct

Johan Remkes, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland

Bijzonder verheugd zijn wij dat voor de derde keer (na Roel de Wit in 1992 en Jos van Kemenade in 1996) de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, als prominent spreker een inleiding wil houden in De Corner. Vandaag is die eer voor Johan Remkes (VVD), op 15 juni 1951 geboren in Zuidbroek (Groningen), en sinds 1 juli 2010 commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland.

Remkes volgde de hbs-A en studeerde een tijd economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1975 tot 1977 was hij voorzitter van de JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie. In 1978 kwam hij zowel in de Provinciale Staten van Groningen terecht alsook in de gemeenteraad van Groningen. Zijn (eerste) raadslidmaatschap duurde vier jaar. Zijn Statenlidmaatschap echter eindigde pas in 1993, het jaar waarin hij lid werd van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Van 1982 tot 1993 was hij ook lid van Gedeputeerde Staten van Groningen en van 1994 tot 1996 zat hij tevens opnieuw in de Groningse gemeenteraad.

In 1998 werd hij van Kamerlid staatssecretaris in het kabinet-Kok II en op 22 juli 2002 vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Balkenende I. Vanaf 27 mei 2003 was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Balkenende II, dezelfde functie vervulde hij in het kabinet-Balkenende III aangevuld met bestuurlijke vernieuwing. Zijn ministerschap eindigde op 22 februari 2007. Eind 2006 had hij weer in de Tweede Kamer zitting genomen.

De nieuwe Provinciewet van 2003 heeft er toe geleid dat de rol van de commissaris van de Koningin is verzwaard. De Provinciewet bepaalt nu dat de commissaris van de Koningin geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de collegeonderhandelingen. Hij bevordert de eenheid van het collegebeleid, kan onderwerpen aan de collegeagenda toevoegen en een eigen voorstel doen ten aanzien van op die agenda opgevoerde onderwerpen. De Provinciewet legt voorts diverse zorgplichten van de commissaris van de Koningin vast. Hij ziet o.a. toe op:

– Een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het provinciaal beleid en de afstemming tussen degenen die daarbij zijn betrokken.
– Een goede samenwerking van de provincie met andere provincies en overheden.
– Een goede samenwerking van de provincie op het vlak van burgerparticipatie.
– Een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten door het provinciebestuur.

Naast zijn werk als Commissaris van de Koningin is Remkes o.a. Voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO), Voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Deltakeringen, lid van de Raad voor de Drinkwatervoorziening, Voorzitter van de Evaluatiecommissie M-50 (politiek jongerenwerk), Lid van de subcommissie van de Raad voor de Waterstaat inzake financiering van de infrastructuur, Lid van de commissie-Van Thijn (benoemingswijze burgemeesters), Voorzitter van de raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis (vanaf juni 2007) en Voorzitter van de raad van toezicht van Acantus Woningstichting Veendam.

Vragen die tijdens deze Cornerbijeenkomst aan de orde zouden kunnen komen zijn o.a. de overgang van taken van de provincie naar gemeenten (de gemeenten worden steeds groter door samenvoegingen). Is deze tussenlaag in de toekomst nog wel nodig, of is een Regioraad wellicht effectiever? Wat is de toegevoegde waarde van de provincie en wat kunnen zij betekenen voor de ondernemers. Wat merkt de Zaanstreek eigenlijk van de provincie en hoe zit het nu toch met de aansluiting van de A8 met de A9.

Programma:
17:00 – 17:30 uur ontvangst
17:30 – 17:40 uur opening door de voorzitter
17:40 – 18:00 uur actualiteiten
18:00 – 19:00 uur presentatie door CvdK Johan Remkes
vragen stellen en discussie
19:00 uur afsluiting door de voorzitter, een ‘hapje eten’ en netwerken

Keukennieuws: Indonesische Rijsttafel, gebakken rijst, kip ketjap, rundvlees Rempeng, atjar, kroepoek, Sambal Badjak.

Dessert: Spekkoek met vanille ijs en slagroom

Cornerprijs € 15,00