Het Zaans Medisch Centrum bouwt

Rob Dillmann, voorzitter raad van bestuur Zaans Medisch Centrum

De huidige bouwdelen dateren uit medio zestigen tachtiger jaren. Het Zaans Medisch Centrum is gestart met grootschalige renovatie en vervangende nieuwbouw. In juni 2006 is de bouw van start gegaan en het totale traject moet eind 2011 zijn afgerond. Het bouwproject omvat drie onderdelen: De renovatie van de verpleegafdelingen, incl. een verpleeghuisafdeling van EVEAN. Nieuwbouw van de psychiatrie, incl. een polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van Triversum. Renovatie en vervangende nieuwbouw van de overige functies, incl. de huisartsenwaarneempost. Het definitief ontwerp is zo goed als afgerond.

z1
Daarnaast zijn er plannen om een zorgboulevard en een supermarkt te realiseren met een gebouwde parkeervoorziening voor het ziekenhuis, de zorgboulevard en de supermarkt.

Zorgboulevards vormen een nieuw fenomeen in Nederland. Op meerdere plaatsen vindt een oriëntatie plaats. Realisatie is er nog maar zeer beperkt. De verscheidenheid aan concepten is groot, zowel in thema, omvang als in bouwkundige vertaling. De zorgboulevard bij het Zaans Medisch Centrum krijgt een zorggerelateerde invulling. Gestreefd wordt naar een mix van: Medische- en paramedische zorg met een omvang van 40%.
Mogelijke voorbeelden: medisch specialistische zorg in de vorm van zelfstandige behandelcentra, een opticien, fysiotherapie, een apotheek en een thuiszorgwinkel. Preventie met een omvang van 40%. Mogelijke voorbeelden: een centrum voor sportkeuringen en een Travel Health clinic. Convenience gericht op het ziekenhuis en de zorgboulevard met een omvang van 20%.
z2R.J.M. (Rob) Dillmann (1958) heeft medicijnen gestudeerd. En is sinds februari 2005 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum als voorzitter raad van bestuur. Voordien was hij werkzaam als directeur orde medisch specialisten. Vandaag zal hij een inleiding verzorgen over de toekomst van het ZMC en de bouwplannen in het bijzonder.

Bouwkundig wordt de zorgboulevard verbonden met het ziekenhuis en de supermarkt en is de schakel tussen het ‘dagelijks leven’ en het ziekenhuis. ‘Dagelijks leven’, lifestyle, voorkomen van ziekten, onderzoek, behandeling en herstel komen samen op een locatie binnen een concept.

Bijzondere aandacht vraagt de infrastructuur op en rond het terrein. Een goede bereikbaarheid is essentieel. Een grote supermarkt brengt extra toestroom van auto’s met zich mee. In het voorjaar van 2005 heeft het toenmalige college van Zaanstad het masterplan voor het gehele terrein vastgesteld. Een beeldkwaliteitplan is opgesteld in nauwe samenspraak met de gemeente en de welstandscommissie. Naar verwachting zal dit plan eind 2006 zijn vastgesteld door het college en de gemeenteraad. Tijdens de renovatie en nieuwbouw blijft het ziekenhuis doorfunctioneren. Tijdelijke voorzieningen en veel creativiteit zijn nodig om overlast binnen de perken te houden en de patiëntenzorg te waarborgen. Kortom een uitdagende periode voor een ziekenhuis dat wil ondernemen.