Haagse Kringen

26Nov

Export, belangrijke sleutel voor economisch herstel
Frank Heemskerk, staatssecretaris Economische Zaken
´Vakantie vieren in eigen land helpt tegen de financiële crisis´, zei staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) begin dit jaar. Met een weekje Terschelling gaf hij zelf het goede voorbeeld. Het is een van de initiatieven van deze bewindsman in het kabinet-Balkenende in deze economisch zorgelijke tijden. Met de portefeuille Economische Zaken is hij onder meer belast met het beleid op het gebied van buitenlandse handel, consumentenbeleid, telecommunicatie en post, toerisme en administratieve lasten.

In Den Haag is hij een van de bewindslieden, die in deze tijd waarin het woord recessie de economische pagina´s in de media kleurt, mede de koers bepaalt. In ons land is export één van de bepalende factoren in de economische ontwikkeling en daarom ook een van de speerpunten in het beleid van staatssecretaris Heemskerk. Vandaag is hij onze gast en kunnen we vanuit zijn mond de actuele stand van zaken vernemen. Hoe is het met onze exportpositie gesteld, gloort er verbetering? Wat is het perspectief voor bedrijven. Zijn er kansen en hoe faciliteert Den Haag hierin? Vragen die vanmiddag ongetwijfeld aan bod komen in het verhaal van staatssecretaris Frank Heemskerk voor De Corner.

afb2Van Zaanstad naar Den Haag, van raadszaal naar Tweede Kamer

Ed Anker, Lid Tweede Kamer namens de ChristenUnie
In de raad van Zaanstad onderscheidde hij zich al door zijn manier waarop hij het politieke handwerk invulde. Degelijke voorbereiding, constructieve inbreng, heldere statements, vindingrijke initiatieven en dit alles gelardeerd met een prettige dosis humor. Het wekte dan ook geen verbazing dat hij zijn politieke vleugels verder zou uitslaan en in 2004 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamer verscheen.

Door toetreding van zijn partij tot het kabinet- Balkenende werd het Kamerlidmaatschap een feit, en zette hij in maart 2007 zijn eerste stappen in de Haagse politiek. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Hoger Onderwijs en Wetenschapsbeleid en Cultuur, zijn de beleidsterreinen waarmee hij zich primair bezighoudt.

Dat belemmert hem niet om zich ook met het parlementaire ´gedoe´ bezig te houden. Met zijn initiatief voor de hoffelijkheidprijs – de koffiepot voor het hoffelijkste Kamerlid in het debat – onderscheidde hij zich recent weer nadrukkelijk op zijn eigen wijze. Reden genoeg om met hem vanmiddag in een vraaggesprek van gedachten te wisselen over zijn ervaringen in Haagse Kringen en de vergelijking met zijn Zaanse raadswerk.