Een kijkje achter de schermen bij de politie

7Jun

Gerard Huijser van Reenen, korpschef politie Zaanstreek-Waterland

‘Opnieuw raak door lokauto: Voor de tweede nacht op rij is een autokraker in Assendelft aangehouden met behulp van een lokauto die de politie Zaanstreek-Waterland heeft ingezet tegen autocriminaliteit.’ Zo kopte het Noordhollands Dagblad op 18 november jl. Een mooi succes van de politie dat echter geen toeval is. Sinds januari 2011 is de politie Zaanstreek-Waterland begonnen met een maandelijks Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO).

Het RVO is een sturings- en verantwoordingsinstrument. Het is bedoeld om voor de verschillende operationele onderdelen van de politie een gezamenlijk beeld te creëren van wat er in de regio op veiligheidsgebied aan de hand is. Het actuele criminaliteitsbeeld is daarvan een onderdeel. Daarnaast wordt daarbij inzichtelijk gemaakt hoe hierop in de afgelopen weken door de relevante korpsonderdelen is gereageerd om vervolgens te beslissen welke interventies hierop door de politie en anderen in de komende weken op worden gepleegd.

De heer Huijser van Reenen is geboren te Dokkum en woonachtig te Krommenie. Na de HBS en de Politie Academie is hij in 1975 zijn loopbaan begonnen bij de Gemeentepolitie Amsterdam. Hier is hij vijftien jaar werkzaam geweest in specialistische recherchediensten, en acht jaar als districtschef. In 2000 heeft hij de Politieregio Amsterdam-Amstelland verlaten, om korpschef te worden in de politieregio Zaanstreek-Waterland. Hij is o.a. portefeuillehouder Uitzendingen, portefeuillehouder Topsport en portefeuillehouder Financiën (RHC).

Het RVO heeft allereerst tot doel om een gezamenlijk beeld te creëren wat er in de weken voorafgaand aan de bijeenkomst in de gemeenten in Zaanstreek-Waterland is gebeurd. Het beeld wordt gecreëerd in een bespreking van tien thema’s op basis van de landelijke en regionale prioriteiten (overvallen, geweld, jeugdcriminaliteit, hennepteelt) zoals vastgelegd in het meerjaren beleidsplan van de regio Zaanstreek-Waterland. Wanneer sprake is van bijzondere ontwikkelingen op andere onderwerpen dan zal hier ad hoc eveneens aandacht aan worden besteed. Om goed duidelijk te maken wat er aan de hand is, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van visuele hulpmiddelen (kaarten, foto’s, filmpjes etc.). Het is de bedoeling om de actualiteit van het moment zoveel mogelijk levend te maken voor de deelnemers.

Daarnaast is het de bedoeling dat in het RVO door unithoofden en themaverantwoordelijken wordt gepresenteerd op welke wijze zij in de afgelopen periode zijn omgegaan met de gesignaleerde problemen. Zij kunnen hierover tijdens het overleg door de korpsleiding en elkaar worden bevraagd.

Tenslotte is het de bedoeling dat keuzes worden gemaakt aan welke prioriteiten in de komende weken de aandacht wordt gegeven en hoe dit in acties tot uiting komt. In de presentatie van de korpschef Huijser van Reenen wordt aan de hand van de actuele situatie in de Zaanstreek van de drie fases, nader geschetst en een beeld gegeven van de resultaten van deze nieuwe aanpak. Kortom een mooie gelegenheid om kennis te maken met de praktische werkwijze van de politie en met name wat er achter schermen gebeurt om resultaten te bereiken.

Programma:
17:00 – 17:30 uur ontvangst
17:30 – 17:40 uur opening door de voorzitter
17:40 – 17:50 uur actualiteiten
17:50 – 18:40 uur presentatie door Gerard Huijser van Reenen, vragen stellen en discussie
18:40 uur afsluiting door de voorzitter
18.40 – 19.00 uur netwerken
19:00 uur een ‘hapje eten’ en netwerken

Keukennieuws: Heerlijke asperges overgoten met hollandaise saus en gekookt ei. Gekookte aardappeltjes. Beenham van het spit, aangesneden door onze chef-kok

Dessert: Vanille ijs met verse aardbeien en slagroom

Cornerprijs € 15,0