De provincie als partner voor ondernemend Zaanstreek?

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers

De provincie is in bestuurlijk Nederland een relatief anonieme speler. Landelijk zet Den Haag de lijnen uit en in de directe contacten tussen ondernemers en overheid ligt het zwaartepunt bij de gemeente. Ruimtelijke Ordening en milieu zijn veelal de terreinen waarin de provincie herkenbaar op het toneel verschijnt, veelal in een toetsende rol met betrekking tot vergunningen. De magere opkomsten bij de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn ook een goede graadmeter voor de zichtbaarheid van de Provincie.

prov1

 

 

 

De Provincie Noord-Holland heeft sinds april van dit jaar een nieuw bestuur Vooral het college van Gedeputeerde Staten heeft de ambitie in de komende vier jaar nadrukkelijk aan de weg te timmeren. ‘Krachtig, in Balans’ is het tien hoofdpunten tellende motto waarmee het nieuw aangetreden college de problemen, uitdagingen en kansen in Noord-Holland oppakt. Vijf voor een ondernemer interessante thema’s in dit programma springen in het oog.

Gedeputeerde Staten zeggen namelijk:
“We zetten stimulering van de regionale economie krachtig door”
“We werken hard aan betere bereikbaarheid”
“We pakken onze verantwoordelijkheid voor milieu, klimaat en duurzame energie”
“We zetten een bonus op intensief ruimtegebruik”
“We geven een forse investeringsimpuls”

prov2Wat gaat dat de komende vier jaar concreet betekenen voor de Zaanstreek en de ondernemers in deze streek? Wordt de Provincie Noord-Holland een interessante partner of is er weer sprake van toenemende regeldruk? Hoe zetten Gedeputeerde Staten die ambities om in daden? Zijn er bijzondere initiatieven te verwachten?

prov3Daarover geeft Ton Hooijmaijers (1961), VVD – gedeputeerde en één van de architecten van het programma ‘Krachtig, in Balans’ – in deze Cornerbijeenkomst duidelijkheid. Ton Hooijmaijers is sinds 2005 lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Na de verkiezingen in maart 2007 was hij formateur bij de vorming van het nieuwe college. In april 2007 werd hij opnieuw benoemd tot gedeputeerde. Hij is onder meer verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Schiphol, Grondbeleid en Financiën.

Gedeputeerde Hooijmaijers woont in Amsterdam. De komende jaren maakt hij zich hard voor een betere leefomgeving, meer woningen en een meer zichtbare provincie. Voordat hij tot het college toetrad, was hij Statenlid van de VVD. Daarvoor was hij onder meer wethouder Economische Zaken in Amsterdam en portefeuillehouder Verkeer & Vervoer in het dagelijks bestuur van het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam (ROA). Na zijn studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is hij jaren actief geweest als ondernemer.