De Corner: Nieuwe Zeesluis bij IJmuiden

In IJmuiden ligt het sluizencomplex dat een primaire waterkerende functie heeft en de toegang is tot de havens van Amsterdam, Zaanstad, Velsen en Beverwijk. De eerste sluizen in IJmuiden dateren al uit 1876. De grootste sluis in het sluizencomplex, de Noordersluis, stamt uit 1929. In feite is deze Noordersluis al behoorlijk op leeftijd.

Het scheepvaartverkeer dat door de Noordersluis gaat, is sinds de openstelling begin 20ste eeuw sterk veranderd. Tegenwoordig maken grotere schepen met grotere vermogens en nieuwe voortstuwingstechnieken gebruik van de Noordersluis; een ontwikkeling die zich nog steeds voortzet. Verder vervult het Noordzeekanaalgebied een belangrijke economische functie in de regio en heeft het de potentie om te groeien. Echter de Noordersluis kan slechts in zeer beperkte mate voorzien in deze groei.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft daarom op 27 november 2009 met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland een convenant afgesloten. In het convenant zijn de drie partijen overeengekomen om te starten met de planstudiefase ten behoeve van de aanleg van een nieuwe grote zeesluis. Daarnaast hebben de drie convenantpartijen tegelijkertijd met ondertekening van het convenant, een intentieverklaring met de gemeente Velsen getekend. Deze vier partijen zullen zich inspannen om de benodigde publiekrechtelijke besluitvorming effectief en voorspoedig te laten verlopen.

Op dit moment werken Rijkswaterstaat Noord-Holland en Haven Amsterdam volop aan het vormgeven van de onderwerpen die in de planstudie nader moeten worden onderzocht. Voorbeeld hiervan is de proof of concept: een technische, nautische en financiële haalbaarheidsstudie dat als doel heeft om antwoord te krijgen op een aantal vragen; zoals: hoe groot moet de sluis precies worden en waar kan de nieuwe grote sluis het beste gesitueerd worden? Ook zullen de milieueffecten van de nieuwe grote sluis nader worden uitgezocht.

Tijdens deze presentatie zullen Volkert Schaap, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, en Yvonne van der Hoff, programmamanager Sluis bij Haven Amsterdam, u bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe grote sluis. Vanuit zijn rol als omgevingsmanager is Volkert Schaap veel te vinden bij belanghebbenden in de regio. Zijn jarenlange ervaring bij Rijkswaterstaat Noord-Holland en de provincie Noord-Holland maken dat hij een sterk netwerk heeft en weet wat er speelt in het Noordzeekanaalgebied. Hiervoor heeft hij leiding gegeven aan diverse afdelingen bij Rijkswaterstaat en is verantwoordelijk geweest voor het tot stand komen van de verkenning van de nieuwe zeesluis.

Yvonne van der Hoff vervult bij Haven Amsterdam de rol van programmamanager Sluis en neemt deel aan de projectorganisatie van Rijkswaterstaat Noord-Holland. Hiervoor heeft zij leiding gegeven aan de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe kantoorconcept van Haven Amsterdam inclusief de verbouwing van de betreffende kantoor-verdiepingen. Ook vanuit haar vorige functies bij Haven Amsterdam en Stork is zij nauw betrokken geweest bij diverse technische projecten.

Programma:

17:00 ? 17:30 uur ontvangst

17:30 ? 17:40 uur opening door de voorzitter

17:40 ? 18:00 uur actualiteiten

18:00 ? 19:00 uur presentatie door Volkert Schaap en Yvonne van der Hoff,
vragen stellen en discussie

19:00 uur afsluiting door de voorzitter, een ‘hapje eten’ en netwerken

Keukennieuws: Kippendijen shoarma met pita broodjes van de warme bakker sla, uiringen, komkommer, twee sauzen en patat met Zaanse Mayonaise. Dessert: IJsverrassing

Cornerprijs € 15,00